تفسیر اهل بیت علیهم السلام (EXEG) - راهنمای نویسندگان