نزول وحی بیانی بر اهل بیت : در شب قدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه قرآن وحدیث قم

2 استاد حوزه علمیه قم

چکیده

شب قدر در فرهنگ قرآن کریم و روایات از جایگاه عظیمی برخوردار است. اهمیت این شب تا حدی است که نه‌تنها آیات مختلفی از سور قرآن کریم در مورد خصوصیات این شب نازل شده، بلکه سوره­ای مستقل‌ با تمام آیاتش‌ به این شب اختصاص یافته است. خداوند در این شب دانش‌هایی را بر حجت­های الهی و به طور خاص به اهل بیت : عطا می­کند.
قسمی از دانش­هایی که در شب قدر نازل می­شود مربوط به قرآن کریم است و تنها به اهل‌بیت : اختصاص دارد. نزول یکبارۀ قرآن بر قلب رسول خدا  (ص) و علم جمعی بدان، از جمله دانش­هایی است که در چنین شبی بر ایشان نازل شد. افزون بر اینها، هر سال در شب قدر، وحی بیانی، یعنی تبیین و تفصیل کتاب، هم بر رسول خدا (ص) الهام می‌شد. براساس روایات بعد از رحلت پیامبر اکرم  (ص) و با استمرار شب قدر، وحی بیانی بر امام معصوم در هر زمان تا روز قیامت نازل می‌شود. ماهیت این گونه از وحی، تأویل قرآن کریم به‌ویژه تأویل آیات متشابه و تفسیر مجملات قرآن و تطبیق قرآن بر حوادث و وقایع جدید است.

کلیدواژه‌ها