تفسیر ابو جارود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده تفسیر اهل بیت ع

چکیده

نوشتار پیش روی تلاشی است در راستای معرفی یکی از کهن‌ترین
تفاسیر شیعه که توسط یکی از اصحاب امام باقر7 به نام زیاد بن منذر، مشهور به «ابو جارود»، نوشته
شده است. این تفسیر منسوب به امام باقر7 و گونه‌ای جمع‌آوری ابو جارود از روایات
تفسیری ایشان است. «تفسیر ابو جارود» در کشمکش‌های روزگار از میان رفته و تنها راه دست‌یابی بدان، روایات پراکنده‌ای است که به
کتاب‌های حدیثی و تفسیری عالمان پس از وی بویژه تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی
راه یافته است. این مقاله در دو بخش شناخت‌نامه ابو جارود، و شناخت‌نامه «تفسیر ابو
جارود»، این مهم را بررسی می‌کند.

کلیدواژه‌ها