کلیدواژه‌ها = مفردات قرآن
تعداد مقالات: 2
1. مفهوم‌شناسی «ریب» در قرآن و روایات اهل بیت(ع)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-122

محسن عطاءاله؛ سید رسول موسوی


2. گونه‌شناسی روایاتِ معناشناخت واژگان قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 118-146

عادله کوهی؛ هادی حجت؛ علی اکبر فراتی