کلیدواژه‌ها = «همّ»
«همّ» یوسفدر پرتو روایات اهل‌بیت ع

دوره 2، شماره 2، دی 1393، صفحه 64-88

شادی نفیسی؛ فاطمه سادات میرهاشمی