کلیدواژه‌ها = بازیابی «تفسیر ابو جارود»
تفسیر ابو جارود

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 46-77

علی شاه علیزاده