کلیدواژه‌ها = تفسیر روایی
تعداد مقالات: 7
1. گونه شناسی نعمت در قرآن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-64

سید رسول موسوی


2. در جست و جوی «تفسیر القرآن» یونس بن عبدالرحمن؛ بازیابی، اعتبار و محتوا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 24-46

علی راد؛ نجمه کمالی نیا


3. گونه‌شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیق

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 6-34

علی راد


4. عطیة بن سعد عوفی و تفسیر قرآن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 113-149

سید مهدی حسینی


5. اعتبارسنجی منابع تفسیر روایی شیعی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 18-45

عبدالهادی مسعودی


6. تفسیر ابو جارود

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 46-77

علی شاه علیزاده


7. روایات تفسیری ابن ولید

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 78-109

مصطفی مطهری