نویسنده = ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. گونه شناسی نعمت در قرآن

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-64

سید رسول موسوی


2. مفهوم‌شناسی «ریب» در قرآن و روایات اهل بیت(ع)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 105-122

محسن عطاءاله؛ سید رسول موسوی