نویسنده = �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. گونه‌شناسی روایاتِ معناشناخت واژگان قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 118-146

عادله کوهی؛ هادی حجت؛ علی اکبر فراتی