نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. اهل‌بیت‌ و جایگاه تبیین مجملات قرآن

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 150-172

سکینه آخوند