نویسنده = مهدی عزتی آراسته
دو چهره از قرآن: قرآن و مصحف

دوره 2، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 83-112

آنجلیکا نویورت؛ مهدی عزتی آراسته