نویسنده = مهدی عزتی آراسته
تعداد مقالات: 1
1. دو چهره از قرآن: قرآن و مصحف

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 83-112

آنجلیکا نویورت؛ مهدی عزتی آراسته