نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. شیوه مطلوب قرائت قرآن کریم از منظر روایات معصومان با رویکرد انتقادی به شیوه‌های جدید

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 48-64

محمدرسول آهنگران؛ محمدرضا محمودی