نویسنده = ������ �������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. روش شناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت ع

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 32-51

علی راد؛ مسعود حسن زاده گلشانی