نویسنده = ������������������ ������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. منابع غیر اسلامی درتفسیر آیات مرتبط با یهودیّت

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 110-141

سید محمد علی طباطبایی