نویسنده = ���������� ���� ���������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. ویژگى‏هاى «صراط مستقیم» در قرآن

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-31

محمد محمدی ری شهری


2. نَسخ قرآن در روایات اهل بیت (ع)

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 6-17

محمد محمدی ری شهری