نویسنده = علی راد
تعداد مقالات: 3
1. در جست و جوی «تفسیر القرآن» یونس بن عبدالرحمن؛ بازیابی، اعتبار و محتوا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 24-46

علی راد؛ نجمه کمالی نیا


2. گونه‌شناسی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبیق

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 6-34

علی راد


3. روش شناسی تفسیر موضوعی در روایات اهل بیت ع

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 32-51

علی راد؛ مسعود حسن زاده گلشانی