کلیدواژه‌ها = وعده و وعید
تعداد مقالات: 1
1. آیۀ 81 بقره در تفسیر معتزلیان، اشعریان و امامیان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 26-48

محمد مرادی